Artefakty kultury gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej

 „Artefakty kultury gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej – vademecum fotograficzne” to plon zadania publicznego, polegającego na stworzeniu projektu etnograficznego, którego realizację wsparł finansowo Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Vademecum prezentuje fotografie i opisy dawnych przedmiotów,  sprzętów i narzędzi używanych w gospodarstwach domowych na terenie Śląska Cieszyńskiego. Jest  to inicjatywa prekursorska, dotychczas nie podejmowana przez miejscowych badaczy kultury materialnej, a nader potrzebna w celu usystematyzowania oraz identyfikacji sprzętów od dawna nie używanych, a niegdyś niezbędnych w życiu codziennym i od święta. Celem zadania jest także popularyzacja gwarowych nazw, które stanowią cenny element spuścizny naszych przodków. W vademecum wykorzystano fotografie przedstawiające zbiory Muzeum Ustrońskiego oraz  archiwalne fotografie ze zbiorów tej instytucji.

Część pierwsza obejmuje 122 terminy, związane z częściami stroju cieszyńskiego, elementami odzieży codziennej oraz bielizny,  pozyskiwaniem,  reperacją, praniem, prasowaniem, przechowywaniem odzieży, higieną i toaletą. 

Część druga zawiera 210 haseł, odnoszących się do życia codziennego oraz pracy w domu i gospodarstwie.

Część trzecie ukończona zostanie końcem 2017 r., a zawierać będzie terminy dotyczące różnych dziedzin rzemiosła ludowego, popularnych na Śląsku Cieszyńskim.

Aby poznać 1 i 2 część vademecum,  należy podświetlić w menu głównym strony „Artefakty kultury gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej”, a wówczas wyświetlą się poniżej podstrony „Artefakty część 1” oraz „Artefakty część 2”.


Highslide for Wordpress Plugin