Wydawnictwa

Aby zakupić nasze książki prosimy dokonać wpłaty na konto Muzeum Ustrońskiego:

ING Bank Śląski Oddział Ustroń NR 44 1050 1096 1000 0022 3179 7958

Należy wpłacić cenę książki oraz opłatę pocztową:
przykładowo opłata za wysyłkę „Dzienników” Jana Szczepańskiego wynosi 13 zł, za 2 egz. 18 zł, za 3 egz. 22 zł
opłata za wysyłkę monografii Ustronia wynosi 16 zł.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt

MiniaturaTytuł
JÓZEF PILCH - DZIENNIK. ZAPISKI BIBLIOFILA I DZIEJOPISA Z LAT 1963-1995. Ustroń 2013, 544 strony, 17,5x23,5 cm, cena 28 zł.
JAN SZCZEPAŃSKI - DZIENNIKI Z LAT 1945-1968, Ustroń 2013, 464 strony, 17x24 cm, cena 25 zł.
KUŹNIA USTROŃ 1772 - 2008. DZIEJE ZAKŁADU, LUDZI I MIASTA. Ustroń 2011, 296 stron, 17x24 cm, cena 15 zł
DAWNY USTROŃ W GRAFICE BOGUSŁAWA HECZKO, Ustroń 2012, 120 stron, 21x19 cm, cena 20 zł
Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego
Ustroń 2011, Cena 40 zł
„Równo po 15 latach udało się po raz drugi wydać pozycję bezcenną dla każdego wielbiciela i badacza nadolziańskiej ziemi – „Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego”. „Wydać” nie znaczy jednak „wznowić”, gdyż dzięki dalszym wysiłkom autorów zawartość rozrosła się o jedną czwartą, aż do ponad 9800 haseł. Nakład pierwszej edycji szybko się wyczerpał, nie wyczerpał się natomiast zapał grona osób, dla których umiłowanie rodzinnej Ziemi Cieszyńskiej wiązało i wiąże się z obowiązkiem ocalenia przed unifikacją, czy wręcz niepamięcią, jednego ze znamion specyfiki tej krainy – miejscowej gwary. Języka pierwotnego w sensie pierwszeństwa przyswojenia, a zatem języka najdroższego, bo macierzystego; równocześnie jednak przeobfitego w słowa czy wyrażenia zrośnięte z realiami życia ludu cieszyńskiego i oddające niezwykłą amplitudę uczuć. Tym bogactwem pragniemy podzielić się z Czytelnikami, mając nadzieję, że sięgając do naszego słownika, będą za każdym razem sięgać do głębi swoich serc”.

USTROŃ 1305-1945, MONOGRAFIA MIEJSCOWOŚCI
Ustroń 2007, 808 stron, 17,5x24 cm, cena 40 zł
Drugi tom Monografii Ustronia obejmujący lata 1945-2005.
JAN SZCZEPAŃSKI. HUMANISTA - UCZONY - PAŃSTWOWIEC. KSIĘGA WSPOMNIEŃ. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, 318 stron, 17x24 cm, cena 15 zł.
JAN WANTUŁA - Z DZIEJÓW USTRONIA
Ustroń 2003, 80 stron, 14,5x23,5 cm, cena 10 zł
Publikacja wydana z okazji 50 rocznicy śmierci zasłużonego pisarza i publicysty, zawierająca opracowania historyczne dotyczące dziejów Ustronia oraz funkcjonujących tu zakładów przemysłowych, uzupełnione napisanym przez autora życiorysem.
JAN SZCZEPAŃSKI - KORZENIAMI WROSŁEM W ZIEMIĘ
Ustroń 2003, wydanie wznowione w 2009 r., 128 stron, 16x16 cm, cena 10 zł.
Publikacja wydana z okazji Jubileuszu 90. urodzin Profesora Jana Szczepańskiego, światowej sławy socjologa rodem z Ustronia. Ponowna edycja wspomnień Profesora z lat dzieciństwa, wydana nakładem Urzędu Miasta w Ustroniu oraz Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
Z przeszłości i współczesności Ustronia
2011, 32 strony, cena 5 zł
WSPOMNIENIA PRACOWNIKÓW KUŹNI W USTRONIU
Ustroń 2002, 312 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
Wspomnienia 103 osób, związanych zawodowo z Kuźnią w Ustroniu. Publikacja wydana z okazji 230 rocznicy uruchomienia ustrońskiej huty, która dała początek najstarszemu miejscowemu zakładowi przemysłowemu.
MAGDALENA PIECHOWIAK - ZASŁUŻENI DLA USTRONIA
Ustroń 2004, 100 stron, 17x24 cm, cena 5 zł.
Publikacja przedstawia 25 sylwetek osób zasłużonych dla Ustronia: Tadeusz Bobkiewicz, Adam Cęckiewicz, Oton Chlebik, Maria Dorda, Emil Fober, Helena Garbusińska, Stanisław Głowacki, Karol Gruszczyk, Józefa Jabczyńska, Władysław Kośmider, Andrzej Lisztwan, Henryk Lupinek, Antoni Michalski, Rudolf Mitręga, Jan Rottermund, Willibald Selzer, Maria (Heinrich) Skalicka, Teodor Śliż, Karol Śmiłowski, Ludwik Troszok, Stanisław Wantuła, Alojzy Waszek, Franciszek Wawrzyk, Helena Wierzbanowska, Marian Żyła.
WSPOMNIENIA USTRONIAKÓW
Ustroń 2001, 136 stron, 17x24 cm, cena 10 zł
Dzieje Ustronia w ostatnim ćwierćwieczu, ukazane przez pryzmat kilkudziesięciu zawodowych życiorysów jego mieszkańców. Autorzy wspomnień: Anna Białoń, Ewa Bocek, Michał Bożek, ks. Henryk Czembor, Teresa Dolczewska, Anna Gluza, Włodzimierz Gołkowski, Janina Guzkiewicz, Halina Kojma, Rudolf Krużołek, Roman Macura, Gustaw Michna, Bolesław Mider, Jan Misiorz, Zbigniew Nawrotek, Stanisław Niemczyk, Ludwika Palowicz, Walter Piątek, Jerzy Podżorski, Władysław Richert, Anna Robosz, ks. Antoni Sapota, Elżbieta Sikora, Lidia Szkaradnik, Korneliusz Świątek, Lidia Troszok, Henryk Wieja, ks. Leopold Zielasko.
DZIEJE WYDZIAŁU GMINNEGO W USTRONIU W LATACH 1861 - 1939
Ustroń 2001, 76 stron, 14,5x20,5 cm, cena 3 zł
Publikacja dotycząca 140. historii władzy samorządowej w Ustroniu. Autorzy: Lidia Szkaradnik, Anna Machej, Wydano nakładem Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu.
OD WYDZIAŁU GMINNEGO DO RADY MIASTA W USTRONIU W LATACH 1861-2001
Ustroń 2001, 92 strony, 14,5x20,5 cm, cena 3 zł
Wybór dokumentów ze 140 letniej historii Wydziału Gminnego w Ustroniu - protokołów z posiedzeń miejscowego organu władzy samorządowej. Autorzy: Lidia Szkaradnik, Anna Machej, Danuta Koenig, Wiesław Legierski, Wydano nakładem Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu
Folder reklamowy Muzeum Ustrońskiego
2011, 10 stron, cena 5 zł
KALENDARZ USTROŃSKI NA 2014 ROK, 344 strony, 17x24 cm, cena 21 zł.
KALENDARZ USTROŃSKI NA 2013 ROK, 352 strony, 17x24 cm, cena 21 zł.
KALENDARZ USTROŃSKI NA 2012 ROK, 392 strony, 17x24 cm, cena 21 zł.
KALENDARZ USTROŃSKI 2011, cena 20 zł

Na 400 stronach znajdziemy ponad 60 tekstów o zróżnicowanej tematyce. Wśród nich malownicze, pasjonujące podróże z czasie i przestrzeni, sensacyjne bądź nostalgiczne historie wojenne i przedwojenne, znakomite przepisy kulinarne, osiągnięcia ustroniaków na polu sztuki czy sportu, a na okrasę co nieco po naszymu.
KALENDARZ USTROŃSKI NA 2010 ROK, 404 strony, 17x24 cm, cena 20 zł.
KALENDARZ USTROŃSKI 2009, rocznik jedenasty, 432 strony, 17x24 cm, cena 15 zł
KALENDARZ USTROŃSKI 2008, rocznik dziesiąty, 376 stron, 17x24 cm, cena 15 zł
KALENDARZ USTROŃSKI 2007, rocznik dziewiąty, 368 stron, 17x24 cm, cena 15 zł
KALENDARZ USTROŃSKI 2006, rocznik ósmy, 372 strony, 17x24 cm, cena 15 zł
KALENDARZ USTROŃSKI 2005, rocznik siódmy, 324 strony, 17x24, cena 15 zł
KAROL KUBALA - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
Ustroń 2001, 36 stron, 19,5x19,5 cm, cena 5 zł
Informacje o dorobku artysty, opatrzone fotografiami jego prac. Wydano z okazji 65. urodzin artysty.
USTROŃSKIE STROFY WANDY MIDER (kolejny tomik wierszy ustrońskiej poetki)
Ustroń 2009, 140 stron, 15,5x23,5 cm, cena 15 zł
Obejmuje obszerny zbiór ok. 100 utworów autorki. Pierwsza część "Od narodzin do krainy wieczności" to swoista autobiografia, osobiste przemyślenia pisane wierszem. Druga - "Wiersze okolicznościowe"- poświęcona jest osobom zaprzyjaźnionym, świętującym "okrągłe lecia", upamiętnia rocznice istnienia zespołów regionalnych, jubileusze otwarcia szkół, wydarzenia związane z powstaniem osiedli i instytucji czy też z pożegnaniem najstarszego miejscowego zakładu przemysłowego. Ostatnia część - "Wiersze różne" - nawiązuje do dawnych zwyczajów i tradycji, opisuje godne upamiętnienia miejsca, relacje międzyludzkie, rozmyślania naszych czworonożnych przyjaciół, opisy wynalazków techniki na wesoło. Tomik ilustrowany jest różnorodnym archiwalnym materiałem zdjęciowym.
MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII USTRONIA (na bazie regionalnej prasy i wydawnictw)
Ustroń 2002, 144 strony, 17x24 cm, cena 3 zł
Szeroka bibliografia miejscowości oparta na "Materiałach informacyjnych do źródeł publikowanych o Ustroniu" zebranych przez Józefa Pilcha, poszerzona i uaktualniona na podstawie "Głosu Ziemi Cieszyńskiej", "Gazety Ustrońskiej", "Sondy" oraz "Kalendarza Cieszyńskiego", a także spisy treści wydanych do 2002 r. roczników "Pamiętnika Ustrońskiego" i "Kalendarza Ustrońskiego"oraz wykaz publikacji dotyczących Ustronia z lat 1990-2002.
BOGUSŁAW HECZKO - ROZMYSLANIA W CIENIU LIPY
Ustroń 2002, 112 stron, 17x24 cm, cena 6 zł
Przemyślenia i wspomnienia Bogusława Heczko urozmaicone fotografiami, na tle akwarel i grafik artysty.
WŁODZIMIERZ GOŁKOWSKI - TROCHĘ MYŚLI
Ustroń 2006, 64 strony, 8x12 cm, cena 5 zł
Limeryki i fraszki - publikacja wydana staraniem Muzeum Ustrońskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora.
TWÓRCZOŚĆ WIKTORA PASTERNEGO
Ustroń 2002, 14 stron, 9,5x20,5 cm, cena 2 zł.
Krótki zbiór poezji twórcy z Lipowca, opatrzony fotografiami jego malarstwa i rzeźby, wydany nakładem Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
PRZEMYSŁAW KORCZ - USTROŃSKIE CMENTARZE
Ustroń 2005, 80 stron, 17x24 cm, cena 8 zł
Publikacja zawiera nie tylko historię ustrońskich cmentarzy, ale również ich stratyfikację, symbolikę przestrzeni, wierzenia i zwyczaje towarzyszące pochówkom, dzieje tutejszych Towarzystw Pogrzebowych, przybliża pozagrzebalną rolę cmentarzy.
WYBÓR ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW USTRONIA, Tom I
Cieszyn ,Ustroń 1996, 147 stron, 16x24 cm, cena 3 zł. Wydawnictwo PTH Oddział w Cieszynie, tom został w całości wydany ze środków Urzędu Miasta Uzdrowiska Ustroń.
Wybór źródeł do dziejów miasta i wchodzących w jego skład wiosek - edycja źródłowa, obejmująca losy Ustronia do połowy XVIII w., pod red. Idziego Panica, poprzedzająca wydanie monografii historycznej miejscowości.
WYBÓR ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW USTRONIA, Tom II
Cieszyn, Ustroń 1998, 158 stron, 16,5x23 cm, cena 3 zł. Wydawnictwo PTH Oddział w Cieszynie; tom został w całości wydany ze środków Urzędu Miasta Uzdrowiska Ustroń.
Chronologiczna kontynuacja tomu poprzedniego, pod red. Krzysztofa Nowaka, zawierająca związany z miastem i gminą Ustroniem materiał źródłowy od końca XVIII w. do zakończenia II wojny światowej, poprzedzająca wydanie monografii historycznej miejscowości.
WYBÓR ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW USTRONIA, Tom III
Cieszyn, Ustroń 1999, 84 strony, 16,5x23,5 cm, cena 3 zł. Wydawnictwo PTH Oddział w Cieszynie, tom został w całości wydany ze środków Urzędu Miasta Ustroń.
Kolejny, ostatni tom, poświęcony okresowi od zakończenia II wojny światowej po lata współczesne. Publikacja poprzedzająca wydanie monografii historycznej miejscowości.
ZABYTKI USTRONIA W GRAFICE BOGUSŁAWA HECZKO, 12 KART POCZTOWYCH (10x15 cm)
cena 4 zł
PRZYRODNIK
+-USTROŃSKI, zeszyt 2, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2003 80 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 3, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2004, 88 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 4, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2005, 96 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 5, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2006, 96 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 6, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2007, 96 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 7, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2008, 96 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 8, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2009, 112 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
PRZYRODNIK USTROŃSKI, zeszyt 9, Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu 2010, 112 stron, 16,5x24 cm, cena 8 zł
15 LAT STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO "BRZIMY"
Ustroń 2008, 60 stron, 19,5x19,5 cm, cena 5 zł
Wydawnictwo opowiada o 15 latach rozwoju stowarzyszenia oraz prezentuje biogramy i dokonania członków.
10 LAT STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO "BRZIMY"
Ustroń 2003, 36 stron, 19,5x19,5 cm, cena 5 zł
Prezentacja działalności oraz członków stowarzyszenia.

Highslide for Wordpress Plugin