Działalność Muzeum

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM USTROŃSKIEGO IM. JANA JAROCKIEGO

Różnorodność i bogactwo wystaw oraz szeroka oferta imprez kulturalnych sprawia, iż Muzeum Ustrońskie, otwarte przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok tętni życiem. A monumentalne maszyny kuźnicze, rozrastający się skansen oraz lokalizacja w urokliwym miejscu historycznego założenia dawnej huty „Klemens” skłania licznych turystów do wstąpienia w progi placówki.

Muzeum realizuje wiele ważnych i różnorodnych zadań dla miejscowego środowiska. W ramach dokumentowania dziedzictwa kulturowego pozyskuje dawne przedmioty, fotografie, archiwalia związane z historią Ustronia i jego mieszkańców. Z każdym rokiem nasz dział etnograficzny zdobywa coraz więcej eksponatów, które zawdzięczamy głównie darczyńcom z Ustronia i okolic. Eksponaty we własnym zakresie konserwujemy, pieczołowicie przechowujemy dla przyszłych pokoleń oraz udostępniamy zwiedzającym na licznych wystawach. Mocną stroną naszych zasobów jest zbiór dawnej odzieży, a także elementów cieszyńskiego stroju ludowego, posiadamy najbogatszą na Ziemi Cieszyńskiej kolekcję zabytkowych tekstyliów ozdobionych ręcznie wykonanymi koronkami i haftami.

Ważnym aspektem naszej pracy są badania naukowe. Stale penetrujemy źródła pisane oraz staramy się dotrzeć do informatorów, będących świadkami różnych aspektów historii naszej miejscowości bądź pamiętających opowieści przodków. Dokumentujemy dokonania ustroniaków, a także miejscową kulturę społeczną, duchową i materialną. Przeprowadzamy badania terenowe inwentaryzując dawną zabudowę drewnianą i murowaną, dziedzictwo poprzemysłowe Ustronia, małą architekturę sakralną, ginące profesje, zwyczaje i obrzędy, ciągle żywe wśród lokalnej społeczności. Plonem takich badań jest bogata dokumentacja merytoryczna i fotograficzna, a także ciekawe ekspozycje przyciągające szerokie grono zainteresowanych. Kulturę i historię Ustronia utrwalamy także w postaci filmów dokumentalnych i prezentacji multimedialnych, samodzielnie realizowanych przez kadrę Muzeum. Nasze widowiskowe wystawy często wzbudzają zainteresowanie mediów, a  mieszkańcy Ustronia chętnie dzielą się nostalgicznymi wspomnieniami oraz udostępniają pamiątki z przeszłości.

W zbiorach Muzeum znajduje się duża część pamiątek po prof. Janie Szczepańskim, m. in. dokumenty dotyczące życia prywatnego Profesora, działalności naukowej i społecznej, pamiątki, legitymacje i odznaczenia, które w większości zostały przekazane przez rodzinę zmarłego. Na bieżąco również pozyskiwane są zdjęcia i książki autorstwa Profesora dotyczące teorii i historii socjologii oraz badaniom nad przekształceniami struktury społecznej.

Na tle stałych oraz czasowych wystaw pracownicy Muzeum przeprowadzają lekcje muzealne dla miejscowych szkół, cieszące się dużą popularnością. Muzeum popularyzuje różne formy działalności twórczej osób oraz instytucji dawnego i współczesnego Ustronia. Prezentowało też ekspozycje sztuki chińskiej, meksykańskiej, afrykańskiej, japońskiej oraz wielokrotnie dorobek artystyczny miast partnerskich Ustronia. Corocznie odbywa się tutaj ok. 40 spotkań o różnorodnej tematyce i charakterze: prelekcje, wernisaże wystaw, wieczornice, spotkania autorskie, koncerty, relacje z podróży, opowieści o przygodach i pasjach, projekcje filmów. Wyjątkowe zainteresowanie wzbudzają zawsze jubileusze zasłużonych i znanych w środowisku osób, których kilka przypada w każdym roku.

Corocznie Muzeum przeprowadza promocję „Kalendarza Ustrońskiego”, a opracowania do lokalnych periodyków stanowią plon pracy popularnonaukowej pracowników. Powstaje tu wiele regionalnych publikacji, z którymi można się zapoznać w zakładce „Wydawnictwa”.  Muzeum opracowuje również projekty grantowe pozyskując środki z różnych źródeł (Miasta Ustroń, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach).

W zabytkowych murach Muzeum swą siedzibę znalazło kilka ustrońskich stowarzyszeń, aktywnie współpracujących z naszą instytucją. Są to: Towarzystwo Miłośników Ustronia,  Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim oraz Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy”, którego członkowie uczęszczają do nas na cotygodniowe warsztaty plastyczne. W Muzeum odbywają się również warsztaty ceramiczne dla dzieci „Cieszyńskie Glinioki” prowadzone przez Magdalenę Lupinek. Muzeum popularyzuje również miejscowych twórców – malarzy, rzeźbiarzy, koronczarki  i innych – oferując ich rękodzieło, jako regionalne pamiątki z Ustronia.

Muzeum wspiera merytorycznie i organizacyjnie przedsięwzięcia Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń. W połowie 2008 r. po 236 latach działalności zamknięto ustrońską Kuźnię – największy zakład przemysłowy w mieście. Z inicjatywy dyrektora Muzeum Ustrońskiego, zorganizowano oficjalne pożegnanie załogi z zakładem, które nastąpiło 19 października 2008 r. Od połowy 2009 r. w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca są organizowane przez Muzeum systematyczne spotkania byłych pracowników Kuźni. Cieszą się one sporym zainteresowaniem, a wiele osób przejawia aktywność w zakresie gromadzenia pamiątek związanych z tym zakładem, toteż postanowiono założyć Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń.

Podczas trzydziestu lat funkcjonowania Muzeum zorganizowało około 700 różnorodnych imprez kulturalnych, w których uczestniczyło wraz ze zwiedzającymi wystawy niemal 250 tysięcy zainteresowanych, a coroczna frekwencja waha się od 8 do 10 tysięcy.

 


Highslide for Wordpress Plugin