Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń" />

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń (smkuznia.ustron.pl) spotyka się systematycznie co miesiąc, a Muzeum Ustrońskie przygotowuje program, jak chociażby prezentacja „Kalendarza Ustrońskiego” na 2011 rok, czy „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”, który ukazał się w połowie grudnia.

W połowie 2008 r. po 236 latach działalności zamknięto ustrońską Kuźnię największy zakład przemysłowy w mieście, produkujący ostatnio precyzyjne odkuwki dla firm krajowych i zagranicznych. Z inicjatywy dyrektora Muzeum Ustrońskiego, zorganizowano oficjalne pożegnanie załogi z zakładem, co nastąpiło 19 października 2008 r.

Od połowy 2009 r. w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca są organizowane przez Muzeum systematyczne spotkania byłych pracowników Kuźni. Cieszą się one sporym zainteresowaniem, a wiele osób przejawia aktywność w zakresie gromadzenia pamiątek związanych z tym zakładem, toteż postanowiono założyć Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń.

Na swą pierwszą wycieczkę Miłośnicy Kuźni Ustroń wybrali się 16 kwietnia 2010 roku do Huty Trzyniec. Współcześnie wykonana podróż nawiązała symbolicznie do sięgającej prawie stu lat historii wielkiej przeprowadzki huty z Ustronia do Trzyńca.

Na zdjęciu zbiorowym uczestnicy wycieczki przed bramą wjazdową do Huty Trzyniec, gdzie zwiedzano nowoczesny wydział walcowni.

W trakcie wycieczki zwiedzono Muzeum Huty Trzyniec oraz poznano sąsiadów zza Czantorii organizujących się w Polskim Związku Kulturalno Oświatowym w Wędryni.

Wycieczka i jej program zrealizowany był także dzięki gościnności PZKO w Wędryni, którego uczestnicy wycieczki byli gośćmi.

W czasie krótkiego spotkania w miejscowym Domu PZKO wspomniano także na związki Ustronia z Wędrynią, gdzie od 1831 roku wydobywana i dostarczana była ruda do huty w Ustroniu.

17 maja Stowarzyszenie zorganizowało robocze spotkanie na temat inż. Jana Jarockiego (1899-1980), długoletniego dyrektora Kuźni Ustroń, patrona Muzeum Ustrońskiego z okazji 30. rocznicy śmierci. Zarejestrowano sporo wspomnień byłych pracowników tego zakładu. Spotkanie nad grobem Jarockiego na cmentarzu katolickim w Ustroniu odbyło się 4 czerwca o godz. 17.00.

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zorganizowało wraz z Muzeum Ustrońskim cykl lekcji muzealnych na temat historii miejscowego hutnictwa i kuźnictwa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Lekcje muzealne przygotowywane są systematycznie, lecz po raz pierwszy jako prelegentów zaangażowano emerytowanych pracowników Kuźni. W ubiegłym tygodniu odbyło się pięć zajęć na tle stałej wystawy, a prelegentami byli: Artur Kojma, Franciszek Giecek, Zofia Matuszyńska i Tadeusz Podżorski. Inicjatywę tę podjęło Stowarzyszenie i Muzeum z okazji przypadającej w tym roku 60. rocznicy powstania Technikum Mechaniczno-Kuźniczego w Ustroniu. (ls)

Pliki do pobrania:

Plan wycieczek w 2011 roku

Plan pracy Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 2011

Porządek Dzienny WZC Stowarzyszenia _MKU

Projekt Planu rzeczowo – finansowego na rok 2011

projekt_Regulaminu_Komisji Rewizyjnej

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia M_KU w projekcie

Sprawozdanie MKU za rok 2010

Uchwała o przyjęciu zmian w Stautucie Stowarzyszenia 2011_1

Uchwała o Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Uchwała o Regulaminie WZC Stowarzyszenia.

Uchwała o Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwała o Uchwaleniu Absolutorium dla Członków Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010

Uchwała o Uchwaleniu Planu Pracy na rok 2011 Stowarzyszenia.

Uchwała o Uchwaleniu Planu Rzeczowo Finansowego na rok 2011 Stowarzyszenia.

Uchwała o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010

Zasad naliczania i wysokości pobieranych składek członkowskich

Zawiadomienie o WZC 2011

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zorganizowało wraz z Muzeum Ustrońskim cykl lekcji muzealnych na temat historii miejscowego hutnictwa i kuźnictwa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Lekcje muzealne przygotowywane są systematycznie, lecz po raz pierwszy jako prelegentów zaangażowano emerytowanych pracowników Kuźni. W ubiegłym tygodniu odbyło się pięć zajęć na tle stałej wystawy, a prelegentami byli: Artur Kojma, Franciszek Giecek, Zofia Matuszyńska i Tadeusz Podżorski. Inicjatywę tę podjęło Stowarzyszenie i Muzeum z okazji przypadającej w tym roku 60. rocznicy powstania Technikum Mechaniczno-Kuźniczego w Ustroniu. (ls)


Highslide for Wordpress Plugin