Filmy regionalne

W Muzeum Ustrońskim wiele projektów realizowanych jest za pomocą nowoczesnych technik przekazu, a nasze filmy i prezentacje multimedialne stanowią ożywienie oraz dopełnienie tradycyjnych ekspozycji. Działalność tą zapoczątkowała w 2006 r. i nadal kontynuuje Alicja Michałek prowadząca Dział Etnograficzny. Filmy i prezentacje poprzedzone są często kilkumiesięcznymi intensywnymi badaniami terenowymi i polegają na inwentaryzacji dóbr kultury, zwłaszcza materialnej, na terenie Ustronia i okolic. Przedsięwzięcia multimedialne obejmują zatem kompletne wykazy  zabytków z danej dziedziny, upamiętniają różne aspekty historyczne oraz wielowątkowe podłoże etnograficzne Ustronia, rejestrują cenne inicjatywy społeczne, a także wspomnienia starszego pokolenia ustroniaków.  Powstają także prezentacje okolicznościowe, związane z szeroką działalnością kulturalną Muzeum – z okazji jubileuszów, benefisów, wieczornic. Podczas powstawania filmów pomocne są dokumentalne materiały ikonograficzne, stare zdjęcia (poddawane procesom animacji), a nieocenioną pomocą służą archiwalne nagrania audiowizualne. Każdy z poniżej wymienionych filmów jest dostępny dla zwiedzających nasze Muzeum w cenie biletu.
Stanowią one również cenny materiał dydaktyczny podczas przeprowadzanych u nas lekcji muzealnych.

Wykaz filmów zrealizowanych w Muzeum Ustrońskim:

Wykaz-filmów-na-www-uzupełniony-2017

 


Highslide for Wordpress Plugin